ข่าวสารสหกรณ์
  • 22 ก.พ. 2567
 2,726

รวมข่าวสารสหกรณ์ ฉบับเดือนกุมภาพันธ์ 2567

บทบรรณาธิการโดย : เทียนหอม


วางแผนกู้ดี ชีวิตจะได้ไปต่อแบบไม่สะดุด เงินกู้อนุมัติไว แค่มีหลักทรัพย์ค้ำประกัน ไม่ต้องหาคนค้ำให้วุ่นวาย กู้สูงสุด 5 ล้านบาทและสามารถผ่อนได้ถึงอายุ 70 ปี ในอัตราดอกเบี้ย 5.40% กู้แล้วยังได้รับเงินเฉลี่ยคืน โดยสามารถบริหารวงเงินกู้เพื่อนำไปต่อยอดและเคลียร์ภาระหนี้ต่างๆได้มากมาย

 

สมาชิกหลายๆ ท่าน อาจเคยเจอปัญหาติดขัดทางด้านการเงิน หรือในการหมุนเงินใช้ในชีวิตประจำวันไม่ทัน ซึ่งสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด ได้เล็งเห็นถึงปัญหาความเดือดร้อนเหล่านี้ ที่อาจส่งผลต่อคุณภาพชีวิตของสมาชิก ไม่ว่าจะเป็นเรื่องครอบครัว เรื่องการงาน หรือเรื่องต่างๆ ที่อาจกระทบต่อคุณภาพชีวิตของสมาชิก เพื่อช่วยเหลือและเพิ่มโอกาสทางการเงินให้กับสมาชิก สหกรณ์จึงได้มี “โครงการให้เงินกู้พิเศษเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต” ให้กับสมาชิกที่มีบ้าน ทาวน์เฮาส์ คอนโด หรือ ที่ดินเปล่า ก็ใช้เป็นหลักค้ำประกันในการยื่นกู้ได้ทั้งหมด อ่านรายละเอียด


เนื้อหาสำคัญของข่าวในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2567 สหกรณ์ได้รวบรวมไว้ดังนี้2 ก.พ. 67 สอ.ปม. จัดโครงการสัมมนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพศูนย์ประสานงาน ปี 67

ในวันศุกร์ที่ 2 ก.พ.67 สหกรณ์ได้จัดโครงการสัมมนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพศูนย์ประสานงานสหกรณ์ ปี 67 ณ ห้องประชุม 402 อาคารสำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด คลิ๊กอ่านต่อ 


UploadImage


ผลการเลือกตั้งคณะกรรมการดำเนินการ ประจำปี 2567

เสร็จสิ้นไปแล้ว สำหรับการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2567เมื่อวันที่ 3-4 กุมภาพันธ์ 2567 ที่ผ่านมา ซึ่งภายในงาน ผู้แทนสมาชิกได้มีการเลือกตั้งคณะกรรมการดำเนินการ แทนคณะกรรมการดำเนินการชุดเดิมที่หมดวาระรวมทั้งสิ้น 8 ตำแหน่ง และ ทำการเลือกตั้งผู้ตรวจสอบกิจการ ประจำปี 2567 คลิ๊กอ่านต่อ ประกาศ เงินรอจ่ายคืนและเงินรับโอนจากสมาชิก

เนื่องจากสหกณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด ได้มีบัญชีเงินรอจ่ายคืนและบัญชีรับโอนเงินจากสมาชิกที่สมาชิกผู้มีสิทธิจะได้รับ แต่มิได้มาติดต่อขอรับเงินดังกล่าว ทำให้มีเงินค้างจ่ายอยู่ในบัญชีทั้งวองของสหกรณืเป็นจพนวนมากและเป็นระยะเวลานาน คลิ๊กอ่านต่อรายนามคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 47 ประจำปี 2567

การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2567 เมื่อวันที่ 3-4 ก.พ. 67 ที่ผ่านมา ซึ่งการประชุมครั้งนี้ก็ได้มีการเลือกตั้งคณะกรรมการดำเนินการ ประจำปี 2567 หลังจากที่มีการประกาศผลเลือกตั้งเรียบร้อยแล้ว ทางคณะกรรมการดำเนินการชุดใหม่ ก็ได้จัดการประชุม โดยในการประชุมได้มีมติรับรองและเห็นชอบแต่งตั้งรองประธานกรรมการ เหรัญญิก และเลขานุการ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว คลิ๊กอ่านต่อ 

 มหาวิทยาลัยเกษตรศาตร์ ภาควิชาสหกรณ์ คณะเศรษฐศาสตร์ นำนิสิตเข้าศึกษาดูงาน วันจันทร์ ที่ 12 ก.พ. 67

ในวันจันทร์ ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2567 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้นำนิสิตชั้นปีที่ 2 ภาควิชาสหกรณ์ คณะเศรษฐศาสตร์ จำนวน 144 คน มาศึกษาดูงาน ของสอ.กรมป่าไม้ จำกัด เพื่อให้นิสิต ได้เรียนรู้การปฏิบัติงานจริง ในการดำเนินงานของขบวนการสหกรณ์ออมทรัพย์ ตลอดจนบทบาทและทิศทาง ในการพัฒนาสหกรณ์ภาคการเงิน ในประเทศไทย คลิ๊กอ่านต่อ สรุปผลการดำเนินงานเพิ่มเติม เรื่องการลงทุน เหตุผลทำไม? ปีนี้ ปันผลลดลง

คลิ๊กอ่านต่อ

วันสหกรณ์แห่งชาติ พัฒนาเศรษฐกิจก้าวไกล สร้างสังคมไทยมั่นคง

วันสหกรณ์แห่งชาติ ตรงกับวันที่ 26 กุมภาพันธ์ ของทุกปี สืบเนื่องมาจากสหกรณ์ในประเทศต่าง ๆ เจริญก้าวหน้าส่งผลดีในการพัฒนาประเทศสำหรับประเทศไทยเมื่อ พ.ศ.2458 นโยบายแห่งรัฐ เห็นสมควรนำวิธีการสหกรณ์ เข้ามาช่วยพัฒนาประเทศให้ประชาชนได้หลุดพ้นจากความยากจน โดยเฉพาะเกษตรกร คลิ๊กอ่านต่อ  

ใช้ชีวิตแบบไม่มีสะดุด เปลี่ยนบ้าน...ที่ดินเป็นเงิน กับ เงินกู้พิเศษเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต

วางแผนการกู้ดี ชีวิตจะได้ไปต่อแบบไม่มีสะดุด เงินกู้อนุมัติไว แค่มีหลักทรัพย์ค้ำประกัน ไม่ต้องหาคนค้ำให้วุ่นวาย กู้ได้สูงสุด 5 ล้านบาท และสามารถผ่อนได้ถึงอายุ 70 ปี กู้แล้วได้เฉลี่ยคืน คลิ๊กอ่านต่อ

 

 

สรุปผลการดำเนินงาน

สรุปผลการดำเนินงานเดือนมกราคม 2567
UploadImage