SMS สหกรณ์ออนไลน์
 8,785

UploadImageบริการแจ้งข่าวสารผ่านระบบ SMS สหกรณ์ออนไลน์

อีกหนึ่งบริการแสนสะดวก กับ SMS สหกรณ์ออนไลน์ แจ้งเตือนทันทีทุกความเคลื่อนไหว

แม้ไม่มีเน็ต ฟรี!!! ค่าบริการ

  • แจ้งเตือนการทำธุรกรรมและข่าวสารต่างๆ
  • แจ้งถอนเงินจากบัญชีออมทรัพย์ ทุกยอดการถอนเงิน
  • ฝากเงิน ชำระหนี้ ฯลฯ ผ่านธนาคาร
  • การอนุมัติเงินกู้สามัญ เงินกู้พิเศษ
  • รับสวัสดิการประเภทต่างๆ
  • รับเงินปันผล-เงินเฉลี่ยคืนประจำปี
  • ข่าวสารสหกรณ์

 

หากสมาชิกยังไม่ได้แจ้งเบอร์โทรศัพท์มือถือกับทางสหกรณ์ สามารถดาวน์โหลดคำขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลส่วนบุคคล คลิ๊ก

เพื่อท่านจะได้รับประโยชน์ จาก SMS สหกรณ์ออนไลน์ ทันทีทุกที่ทุกเวลา