ชำระPayment ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ว
 28,084


เลือกวัตถุประสงค์ ที่ต้องการโอน

101   ฝากเข้าบัญชีออมทรัพย์ 
102   ฝากเข้าบัญชีออมทรัพย์พิเศษ
103   ฝากเข้าบัญชีออมทรัพย์เกษียณเปี่ยมสุข
104   ฝากเข้าบัญชีออมทรัพย์อเนกประสงค์ 
105   ฝากเพื่อระดมหุ้น
106  ชำระหนี้เงินกู้สามัญ (ชำระพิเศษ)
107  ชำระหนี้เงินกู้ฉุกเฉิน (ชำระพิเศษ)
108  ชำระหนี้เงินกู้พิเศษ (ชำระพิเศษ)
109  ชำระเบี้ยประกันชีวิตกลุ่ม
111  ชำระค่าประเมินหลักประกัน
112  ชำระค่าตรวจสอบหลักประกัน
113  ชำระค่าเบี้ยประกันอัคคีภัย
114  สมัครสมาชิกสมทบ
115  ค่าธรรมเนียมบัตร ATM
116  อื่น ๆ
202  เปิดบัญชีออมทรัพย์พิเศษ
204  ปิดบัญชีออมทรัพย์อเนกประสงค์
205  เปิดบัญชีออมทรัพย์ชีวิตพอเพียง
  


โอนเงินมาสหกรณ์ง่ายๆ ด้วยกรุงไทย Next

UploadImage


1. กด “จ่ายบิล”

 

UploadImage


2. ใส่รหัส PIN

 

UploadImage


3. ช่องค้นหาพิมพ์ 7002 หรือ “สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้”
 

UploadImage


4. ใส่เลขที่สมาชิกและ วัตถุประสงค์การโอน กรอกจำนวนเงิน แล้วกด “ถัดไป”
 

UploadImage


5. ตรวจสอบข้อมูลให้ถูกต้อง แล้วกด “ยืนยัน” เสร็จเรียบร้อย
 

UploadImage

6. กด “ยืนยัน” เสร็จเรียบร้อย
    
 
โอนเงินมาสหกรณ์ง่ายๆ ด้วย SCB EASY
 
UploadImage


1. กดเข้า “ธุรกรรมของฉัน”


 
UploadImage


2. เลือก “จ่ายบิล”
 

UploadImage


3. ค้นหาผู้ให้บริการ เลือก “สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้” (053-3-00793-7)

 

UploadImage


4. ใส่เลขที่สมาชิกและ วัตถุประสงค์การโอน กรอกจำนวนเงิน แล้วกด “ตรวจสอบข้อมูล”


 
UploadImage


5. ตรวจสอบข้อมูลให้ถูกต้อง แล้วกด “ยืนยัน”


 
UploadImage

6.เสร็จเรียบร้อย
 
 

โอนเงินมาสหกรณ์ง่ายๆ ด้วย ttb Touch

 
UploadImage


1. กด “จ่ายบิล”
 

UploadImage


2. กด “ค้นหาบิล”
 

UploadImage


3. ช่องค้นหาพิมพ์ "สหกรณ์ออมทรัพย์ กรมป่าไม้” แล้วกดเลือก
 

UploadImage


4. ใส่เลขที่สมาชิกและ วัตถุประสงค์การโอน กรอกจำนวนเงิน แล้วกด “ยืนยัน”
 

UploadImage


5. ตรวจสอบความถูกต้องแล้วกด “ยืนยัน”
 

UploadImage

6. เสร็จเรียบร้อย