บริการ โทรศัพท์อัตโนมัติ CO-OP Phone 24ชม.
 11,699

UploadImage

สมาชิกสามารถ รับบริการต่างๆผ่านทางโทรศัพท์ ตลอด 24 ชม. ไม่มีวันหยุด ทั้งการ สอบถามหุ้น เงินกู้ เงินฝาก ปันผล เฉลี่ยคืน

กู้ฉุกเฉิน ฯลฯ

 

ขั้นตอนง่ายๆ ดังนี้

1. โทร 02 579 8899

2. ป้อนเลขที่สมาชิก ตามด้วยเครื่องหมาย # ยืนยันเลขสมาชิก กด #

3. ป้อนรหัสผ่าน 4 หลัก

4. กดหัวข้อบริการที่ต้องการ

5. ทำตามคำแนะนำจนเสร็จสิ้นที่การยืนยันการทำรายการ

*หากต้องการฟังซ้ำหรือเลือกหัวข้อบริการอื่นท่านสามารถเลือกได้ทันที

 

หมายเลขบริการต่างๆ ของ CO-OP Phone

กด 1 ถึง 9 บริการของ CO-OP Phone

กด 1 สอบถามหุ้น เงินฝาก และเงินกู้

กด 2 สิทธิการกู้เงินสามัญ

กด 3 สิทธิการค้ำประกัน

กด 4 การอนุมัติเงินกู้

กด 5 รายการหักเงินเดือน

กด 6 สอบถามเงินปันผล-เฉลี่ยคืน

กด 7 ถอนเงินจากบัญชีออมทรัพย์

  • กด 1 โอนไปยังบัญชีออมทรัพย์พิเศษ
  • กด 2 เพื่อระดมทุนเรือนหุ้น
  • กด 3 ถอนเงินจากบัญชีออมทรัพย์พิเศษ มายังบัญชีออมทรัพย์สินมัธยัสถ์

กด 8 กู้ฉุกเฉิน

กด9 การเปลี่ยนแปลงข้อมูลต่างๆ

  • กด 1 เปลี่ยนแปลงเงินฝากรายเดือน ออมทรัพย์สินมัธยัสถ์
  • กด 2 เปลี่ยนแปลงค่าหุ้นรายเดือน
  • กด 3 เปลี่ยนรหัสผ่าน CO-OP Phone

 

คำแนะนำการใช้บริการ

  • หากรหัสผ่านหาย หรือ ลืมรหัสผ่าน โทร 02 579 7070 เพื่อรับรหัสผ่านใหม่
  • โปรดเปลี่ยนรหัสผ่านที่จดจำได้ง่าย โดยการ กด 9 และ ต่อด้วย กด 3